Határmenti Hajdú Hagyományőrzés

Nyomtatás Küldés

Kereki vára


Kereki vára
Nagyszántó, Pocsaj és Kismarja között találjuk már a XIII. sz. meglevő Nagykereki települését és várát.

A vár leírása

 

A vár körül, a sánc-árokban mély víz folyt, a Kis-Körös. A várat kőből készült magas várfal vette körül. Ez derekas erősségű és jeles várnak tartatott. Magvát egy négyszög alakú belső várkastély alkotta, sarkain egy-egy vaskos, kerek bástyatoronnyal. A vár „szakállas" ágyúkkal, nehéz várpuskákkal és egyéb tűzfegyverekkel volt felszerelve.

 

A vár története

 

Nagykereki az Ártándyak ősi vára volt, hol 1510-ben fényes ünnepéllyel tartotta kézfogóját Hodosi Jákó Ferenc, az akkori várúr Ártándy Tamás leányával Katalinnal. Ártándy Pál lakott itt nejével Telegdi Rozinával. 1555-ben Ártándy Kelemen lakta a várat.

Kereki 1583-ban felesége révén kerül Bocskai István tulajdonába. Báthori István ugyanis Hagymássy Lestárnak adományozta, akitől veje Bocskai István örökölte. A vár Bocskai idejében, mint erősség ekkor élte fénykorát. Belgiojoso sereget küldött Bocskai szentjobbi és kereki várai ellen. Kereki várát bátor őrsége vitézül védte. Örvéndi Pál várnagy a 100 állandó őrséggel és a 300 köleséri hajdúval (Egri István vezetésével) megverték Concini váradi alkapitány 400 főből álló császári seregét. Az ostrom alatt maga Concini is megsebesült. Október 5-én a váradi alkapitány megmaradt embereivel „szégyennel" elvonult Nagykereki alól.

 

Örvéndi Pál hősi bátorságú leánya a Kereki vár körülzárásakor álruhába öltözve kiszökött a várból az ellenséges táboron keresztül, hogy hírt adjon a székelyhídi táborban levő fejedelmieknek. Ez sikerült is neki, de midőn ismét vissza akart menni a várba, észrevették a császáriak, utána iramodtak, és minekelőtte bemenekülhetett volna a várba, a kapu közelében lemészárolták. Később a fejedelem azon helyen temettette el a hős lelkű leányt, ahol elesett, és roppant sírboltot rakatott fölé, és a hálás nép ezt a leány nevéről elnevezte „Perzsi halmának". A nép így nevezi ma is.

 

Szeidi basa, midőn 1660-ban Debrecenből Várad felé nyomult pusztító hadával, s Pocsaly várának lerontása után erre vette útját, de Kereki várát - minden bizonnyal Bocskaira emlékezve - városával együtt békén hagyta.

Ma Kerekiben csinos várkastélyt látunk, oszlopos előcsarnokkal. Északi oldalán egy kerek bástyatorony áll. A kastélynak kis, négyszögű belső udvara van, és csodálatos múzeuma Bocskairól, fejedelemségéről és a hős, vitéz hajdúkról. A négyszögű várkastély alatt egy U alakú tágas pincerendszer van. Mindig jó ide, a Kereki várkastélyba jönni, mert szent ez a hely.

 


Támogatók
Projekt vezető: Érmelléki Református Egyházkerület     Projekt partner: Kárpátia 2000 Egyesület